Nạp vào idpay từ ngân hàng & ví điện tử khác

 
  • Nạp vào idpay từ ví khác:
 

 Ví thecaosieure
  Mô tả : GDV Lê Văn Tiến
  Tài khoản tcsr nhận tiền : idpay.vn
  Cú pháp :  Nạp từ TCSR_Tài khoản TCSR_Tài khoản trên IDPAY Gửi 0965.332.223
   Phí nạp vào idpay: 0đ
 Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<


Bảo Kim JSC
 Ví điện tử baokim
  Tài khoản BK nhận tiền : admin@idpay.vn
  Cú pháp :  Nạp từ BK_Tài khoản BK_Tài khoản trên IDPAY Gửi 0946.332.332
   Phí nạp vào idpay: 0đ
 Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<


 Ví điện tử Ngân lượng
  Tài khoản NL nhận tiền : admin@idpay.vn
  Cú pháp :  Nạp từ NL_Tài khoản NL_Tài khoản trên IDPAY Gửi 0946.332.332
   Phí nạp vào idpay: 0đ
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
 
 
 
  • Nạp vào idpay bằng số thẻ ATM qua 32 ngân hàng nội địa:
 png       >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 1.760đ + 1%  • Nạp vào idpay bằng chuyển khoản internet banking,sms banking qua 5 ngân hàng:
 
   Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
  Chủ tài khoản : CTY TNHH ĐT VA TM VNCT
  Số tài khoản nhận tiền :  21710000124574
   Cú pháp : Nạp từ BIDV_Tên chủ thẻ_Số tiền đã gửi_Tài khoản idpay Gửi 0946.332.332
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 0đ


  Chi nhánh An Lão - Hải Phòng
  Chủ tài khoản :  Lê Văn Tiến
  Số tài khoản nhận tiền : 711AB9940135
  Cú pháp : Nạp từ VTB_Tên chủ thẻ_Số tiền đã gửi_Tài khoản idpay Gửi 0965.332.223
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 0đ


  Chi nhánh Tô Hiệu - Hải Phòng
  Chủ tài khoản : Lê Văn Tiến
  Số tài khoản nhận tiền : 0031000250027
  Cú pháp : Nạp từ VCB_Tên chủ thẻ_Số tiền đã gửi_Tài khoản idpay Gửi 0965.332.223
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 0đ


  Chi nhánh Tô Hiệu - Hải Phòng
  Chủ tài khoản : Lê Văn Tiến
  Số tài khoản nhận tiền : 2600101459009
   Cú pháp : Nạp từ MB_Tên chủ thẻ_Số tiền đã gửi_Tài khoản idpay Gửi 0965.332.223
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 0đ


  Chi nhánh An Lão - Hải Phòng
  Chủ tài khoản : Lê Văn Tiến
  Số tài khoản nhận tiền : 2110205129220
  Cú pháp : Nạp từ AGR_Tên chủ thẻ_Số tiền đã gửi_Tài khoản idpay Gửi 0965.332.223
  Hoặc gửi thông báo nạp trên web: >>Click tại đây<<
  Phí nạp vào idpay: 0đ