Quên mật khẩu

  * Lấy Lại Mật Khẩu Bằng SMS

  • Lấy lại mật khẩu ĐĂNG NHẬP 
          - ​Soạn SMS: IDP MK  Gửi 8098 (Phí 1.000đ)
  • Lấy lại mật khẩu CẤP 2 
          - Soạn SMS: IDP MK2  Gửi 8098 (Phí 1.000đ)
Chú ý:
  • - Phải lấy Số điện thoại đã đăng ký tài khoản trên idpay.vn